Boer op klompen

Wie weet wanneer we ‘De Boer op Klompen’ tot ons lijflied hebben gemaakt, stuur een berichtje naar info@vskv.nl

Een boer op klompen
Gehuld in lompen
Is dikwijls meer
Dan fijne heertjes
In zijden kleertjes
Voor God den Heer

Want ’t oog des Heren
Gaat door de kleren
Naar ’t ondergoed
Als ’t hart maar rein is
En ’t kleed (niet) te klein is
Dan is het goed

Niet om te zwieren
Noch om te sieren
In ijdele pracht
Noch om te pronken
Is ons geschonken
De klederdracht