Algemene informatie

De VSKV was een vereniging voor studenten, die op zoek waren naar gezelligheid en verdieping. Je kon lid worden van de VSKV als je tertiair onderwijs volgde en je vader of grootvader lid was van een vrijmetselaarsloge. De VSKV was een landelijke vereniging met lokale afdelingen, die ‘kameravonden’ organiseerden. Daarmee wilde de vereniging een platform creëren voor studenten, die nadachten over het leven en haar vele mooie en boeiende aspecten, en daar graag met anderen over wilden praten.

De VSKV is opgericht in 1917 in Delft op de Binnenwatersloot. Het was in eerste instantie een vereniging van kinderen van vrijmetselaren uit Nederlands-Indië. Zij kenden elkaar veelal al voordat zij naar Nederland kwamen, en hadden hier weinig contacten. De kinderen, die vaak bij een hospita inwoonden, konden op deze manier al wat medestudenten leren kennen met een soortgelijke achtergrond.

In het begin had de VSKV maar een paar afdelingen, omdat de studenten in de meeste gevallen naar Nederland kwamen om weg- en waterbouwkunde in Delft en landbouwkunde in Wageningen te studeren. Na verloop van jaren zijn ook afdelingen in Leiden, Utrecht, Amsterdam en Groningen gekomen. In de jaren 70 van de 20e eeuw is er nog kortstondig een afdeling Eindhoven geweest, en werd de afdeling Delft uitgebreid met Rotterdam. Helaas is al vijftien jaar geen van die afdelingen meer actief. Door hervormingen in het onderwijs, is de belangstelling voor de VSKV, net zoals bij andere studentenverenigingen, steeds kleiner geworden. Er zijn nu alleen nog maar oud-leden over.